mobirise.comÉletvezetési és 21. századi munkavállalói kompetenciák fejlesztése óvodától a középiskoláig
A programról


A 21. századi tudásalapú kor munkahelyei gyökeresen új elvárásokat támasztanak dolgozóik felé. A felmérések alapján már nem elég a széles elméleti tudás. Az információ hatékony feldolgozása és kreatív alkalmazása ugyanúgy nélkülözhetetlen, mint a magas szinten kiművelt érzelmi intelligencia és társas készségek. Ezek azonban nemcsak a munkahelyi sikerességet alapozzák meg, hanem fogódzót adnak a magánélet józan, hosszú távon is kiegyensúlyozott vezetéséhez. Fejlesztésük merőben új és komoly kihívások elé állítja napjaink iskoláit.

A szülők és üzleti vezetők szerint kívánatos tudás:

A 7 szokáson alapuló fogalom- és eszközrendszer abban nyújt segítséget a pedagógusoknak, hogyan sajátíttassák el diákjaikkal azokat a gondolkodás- és viselkedésformákat, amelyek eredményeképpen mind magán-, mind közösségi életükben boldog és eredményes felnőttekké válhatnak egy gyorsan és kiszámíthatatlan irányba változó világban.


A program alkalmazását magyar és nemzetközi digitális tudástár, korosztályos munkafüzetek és szakkönyvek segítik, hatékonyságát pedig hazai pszichológiai hatásvizsgálatok is alátámasztják. 

Tovább az eredményeinkhez

Tovább a tananyagokhoz