mobirise.comÉletvezetési és 21. századi munkavállalói kompetenciák fejlesztése óvodától a középiskoláigMit támogat?

A Világgazdasági Fórum 2016-os Future of Jobs Report-ja szerint 2020-ban a munkaerőpiac a következő kompetenciákkal rendelkező munkavállalókat fogja keresni:


Az üzleti és oktatási vezetők szerint a pályakezdő fiatalok akkor rendelkezhetnek ezekkel a készségekkel, ha az oktatási-nevelési intézmények egyidejűleg koncentrálnak a korszerű kognitív fejlesztésre, az életvezetési – önirányítási és társas együttműködési – kompetenciák megalapozására, és az ezeket megerősítő intézményi kultúra tudatos formálására. 
A FranklinCovey folyamata ezt a szemléletet és tartalmat közvetíti. Először a pedagógusok ismerkednek meg Stephen R. Covey A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása című könyvének a köznevelés egyedi helyzetére adaptált tartalmával, majd a nevelőtestület – a gazdag hazai és nemzetközi pedagógiai tapasztalatokból merítve – lát hozzá a tanítványai szükségleteihez illeszkedő fejlesztéshez. A program kiváló elméleti alapot, nyelvezetet és gyakorlati eszközöket nyújt az önfegyelem, felelősségvállalás, önszervezés, kezdeményezés, célkitűzés, időmenedzsment, tervezés, asszertív kommunikáció és kreatív együttműködés elsajátításához.Az Életrevaló folyamat elemei:


1.     21. századi oktatás- és nevelésmódszertani innováció

2.     Szervezetfejlesztési folyamat az innováció sikeres adaptációjához

3.     Vezetői coachingfolyamat a változásmenedzsment-tevékenységek támogatására


Ezek egyidejű jelenléte biztosítja, hogy a megszerzett korszerű tudásanyag az intézmény mindennapi életének szerves részévé váljon, hosszú távon is fennmaradjon és erősödjön.