Web BuilderÉletvezetési és 21. századi munkavállalói kompetenciák fejlesztése óvodától a középiskoláigA folyamat felépítése

A hároméves folyamat egységei a korszerű oktatási-nevelési intézmények működésének három kulcsterületét veszik górcső alá: az életvezetést (a 7 szokás elmélete és gyakorlati alkalmazása), az intézményi kultúrát (a közösen megfogalmazott célok és értékek érvényesítése a hétköznapi működésben) és a felhatalmazó oktatás módszertanát (olyan rendszer és eszköztár alkalmazása, mely a fejlődésükért való felelősséget visszaadja a diákoknak).

A folyamat egy évben egyetlen területre összpontosít, amely lehetővé teszi a lehető legkevesebb többletmunkával és stresszel járó, a megismerésre, kísérletezésre, tapasztalatcserére és megszilárdulásra lehetőséget adó bevezetést.

Az Életrevaló mentálpedagógiai folyamat első lépésében a pedagógusok megismerkednek Stephen R. Covey A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása című művének a köznevelés egyedi helyzetére adaptált tartalmával, és saját szakmai és magánéletükben kezdik el alkalmazni azt.


A nevelőtestület a fejlesztés mindhárom évében egy-egy módszertani képzésen vesz részt, amikor – az első évben az életvezetés, a másodikban az intézményi kultúra, a harmadikban pedig a felhatalmazó oktatás témájához kapcsolódó – gazdag hazai és nemzetközi pedagógiai gyakorlatból merítve hozzálát a tanítványai szükségleteihez illeszkedő fejlesztéshez.A program eredményes bevezetését szakmai vezetői csapat (Világítótorony-csapat) koordinálja, akiknek munkáját – az intézményvezetővel párhuzamosan – rendszeres coaching alkalmak segítik.


A folyamat fenntarthatóságát belső trénerek képzése támogatja, akik által az intézmény jogosultságot nyer, hogy a program alapjául szolgáló 7 szokás képzést bármelyik jelenlegi és jövőben érkező munkatársa számára megtartsa.


Az Életrevaló folyamat minden képzési eleme akkreditált.