Web BuilderÉletvezetési és 21. századi munkavállalói kompetenciák fejlesztése óvodától a középiskoláig
I. Az intézményfejlesztési folyamat

Az Életrevaló folyamat bevezetése a tapasztalatok szerint akkor a leghatékonyabb, ha az kiterjed minden pedagógusra és minden diákra/gyermekre, így az egész intézmény fejlesztését célozza meg.

A hároméves folyamat egységei a korszerű oktatási-nevelési intézmények működésének három kulcsterületét veszik górcső alá: az életvezetést (a 7 szokás elmélete és gyakorlati alkalmazása), az intézményi kultúrát (a közösen megfogalmazott célok és értékek érvényesítése a hétköznapi működésben) és a felhatalmazó oktatás módszertanát (olyan rendszer és eszköztár alkalmazása, mely a fejlődésükért való felelősséget visszaadja a diákoknak).


A folyamat egy évben egyetlen területre összpontosít, amely lehetővé teszi a lehető legkevesebb többletmunkával és stresszel járó, a megismerésre, kísérletezésre, tapasztalatcserére és megszilárdulásra lehetőséget adó bevezetést.


Az Életrevaló mentálpedagógiai folyamat első lépésében a pedagógusok megismerkednek Stephen R. Covey A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása című művének a köznevelés egyedi helyzetére adaptált tartalmával, és saját szakmai és magánéletükben kezdik el alkalmazni azt.


A nevelőtestület a fejlesztés mindhárom évében egy-egy módszertani képzésen vesz részt, amikor – az első évben az életvezetés, a másodikban az intézményi kultúra, a harmadikban pedig a felhatalmazó oktatás témájához kapcsolódó – gazdag hazai és nemzetközi pedagógiai gyakorlatból merítve hozzálát a tanítványai szükségleteihez illeszkedő fejlesztéshez.A program eredményes bevezetését szakmai vezetői csapat (Világítótorony-csapat) koordinálja, akiknek munkáját – az intézményvezetővel párhuzamosan – rendszeres coaching alkalmak segítik.


Az Életrevaló folyamat minden képzési eleme akkreditált.

II. A 7 szokás osztálytermi alkalmazása képzési folyamat


Amennyiben nincs lehetőség az intézményi bevezetésre, vagy a pedagógusok csak a 7 szokás tanításának módszertanát szeretnék elsajátítani, akkor A 7 szokás osztálytermi alkalmazása képzési formát ajánljuk.A folyamat első lépésében a résztvevők most is a háromnapos A kiemelkedően eredményes pedagógusok 7 szokása kurzuson (30 akkreditált óra) ismerik meg a mentálhigiénés program alapfogalmait és eszköztárát.A folyamat második – módszertani – szakaszának fókuszában a 7 szokásnak az osztályok/csoportok mindennapjaiba történő beépítése és hatékony megélése áll. A 60 órás akkreditált képzés nyolc jelenléti alkalmán (fél-fél nap) a résztvevők a hazai és nemzetközi pedagógiai gyakorlatban bevált módszertani ötletekkel és eszközökkel ismerkednek meg, melyeket a saját személyiségükhöz ill. a tanítványaik szükségleteihez illeszkedő módon átvesznek, adaptálnak, továbbfejlesztenek, és a jelenléti napok között lévő gyakorlati szakaszban megvalósítanak.A résztvevő kollégák munkáját ebben az esetben is segíti a résztvevői csomag, a módszertani tudástárhoz való hozzáférés, a páros és kiscsoportos tudásmegosztás, valamint igény szerint megvásárolhatják önmaguk és tanítványaik számára az Életrevaló tanulói munkafüzeteket és tanári kézikönyveket.A teljes képzési folyamat kb. két tanévet vesz igénybe.A 7 szokás osztálytermi alkalmazása képzés kihelyezett és nyílt formában is elérhető.Részletesebb információt szeretnék A 7 szokás osztálytermi alkalmazása képzési formáról.